شعار بهداشت روانی

بهداشت روانی برای همه
همه برای بهداشت روانی

زبان های دیگر

كار خود را به خداوند واگذاريم

"و اُفّوض أمري إلي الله إنّ الله بصير بالعباد. فوقيه الله سيّئات ما مكروا: من كار خود را به خدا وا مي گذارم كه خداوند نسبت به بندگانش بينا است. خداوند او را از نقشه هاي سوء آن ها نگه داشت.

(قرآن مجيد، ترجمه فارسي حضرت آية الله ناصر مكارم شيرازي.غافر:45-44).

تعامل با کاربران

نقطه نظرات و پيشنهادات خود را براي ما ارسال كنيد.
بازدید کننده ارجمند، با سلام و تشكر از انتخاب سايت ما، توجه داشته باشيد كه ارايه نقطه نظرهاي شما براي ما بسيار ارزنده است. بسيار خوشحال خواهيم شد كه اظهار نظرها را هر چند مخالف ديدگاههاي ما باشند، دريافت كنيم. زير بنا به رهنمود امام صادق(ع) بهترين دوستان من كساني هستند، كه عيبهايم را برايم هديه آورند. ما از طريق پست الكترونيك آماده دريافت اظهار نظرهاي شما مي باشيم.
Go to top