آغازپایگاهبرگزاري كارگاه هاي روان شناسي اسلامي

برگزاري كارگاه هاي روان شناسي اسلامي

دكتر سيدابوالقاسم حسيني، استاد روان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، برگزاري كارگاه هاي روان شناسي اسلامي، روان پزشكي اجتماعي و رفتاردرماني (مسؤول پايگاه) آمادگي دارد كارگاه هاي زير را در مورد روان شناسي اسلامي، روان پزشكي اجتماعي و رفتار درماني در دانشگاه ها و حوزه هاي علميه برگزار نمايد

 برنامه کارگاه ها و سرفصل های درس" بررسی مقدماتی اصول روان شناسی اسلامی "

1. مروری بر نظریه های مکا نیستی و اصالت حیات                           
یک   جلسه

2. بررسی فعل و انفعالات حیاتی در گیاهان، موجودات تک سلولی،
حیوانات و انسان                                                             یک جلسه

3. مشخصات" عامل حیات" از دیدگاه مکتب اصالت حیات و اسلام، نقش این برداشت در توجیه ابعاد زیستی- روانی-اجتماعی ومعنوی انسان. 
یک جلسه

4. بررسی حیات در مراحل مختلف جنینی                                           
یک جلسه

5. تعریف روان شناسی اسلامی.

موقعیت روان شناسی در مکتب اسلام

یک جلسه  

6. ساختار شخصیت از دیدگاه روان شناسی اسلامی                    
یک جلسه

7. مشخصات شهوت از دیدگاه روان شناسی اسلامی                            
یک جلسه


9-8. مشخصات فطرت از دیدگاه روان شنلسی اسلامی                        
دو جلسه  

10.مشخصات عقل تجربی از دیدگاه روان شناسی اسلامی

یک جلسه 

11. مروری بر مفاهیم روان شناسی اسلامی                              یک جلسه

12.زیر بناهای نظری روان شناسی اسلامی                                              
یک جلسه 

13.14    مکانیسم های تضعیف فطرت و نقش آن ها در بروز
جرم و انحراف های اخلاقی-اجتماعی                                            دو جلسه

15. مکانیسم بروز اضطراب از دیدگاه روان شناسی اسلامی                یک جلسه

16. شناخت از دیدگاه روان شناسی اسلامی                                یک جلسه

17.  عواطف از دیدگاه روان شناسی اسلامی                               یک جلسه

18. رفتار از دیدگاه روان شناسی اسلامی                                        یک جلسه

19. نیاز ها از دیدگاه روان شناسی اسلامی                                      یک جلسه

20. هویت از دیدگاه روان شناسی اسلامی                                       یک جلسه

21.اراده از دیدگاه روان شناسی اسلامی                                          یک جلسه

22. ابدیت از دیدگاه روان شناسی اسلامی                                      یک جلسه

23. ملکوت از دیدگاه روان شناسی اسلامی                                      یک جلسه

24. بررسی روان شناسی اجتماعی از دیدگاه روان شناسی اسلامی(تشکیلات الهی)            
یک جلسه

25. انگیزش از دیدگاه روان شناسی اسلامی                                             
یک جلسه

26. روان شناسی کودک از دیدگاه روان شناسی اسلامی                    
یک جلسه

27.رؤیا از دیدگاه روان شناسی اسلامی                                         یک جلسه

28. معیار های بیماری و سلامت روانی از دیدگاه روان شناسی اسلامی   
یک جلسه

29. مفهوم رشد از دیدگاه روان شناسی اسلامی                                یک جلسه

30.معیار های جرم از دیدگاه روان شناسی اسلامی                                    
یک جلسه

31.  آموزش های اسلامی در مورد یادگیری                                             
یک جلسه

32. روان شناسی اختلافی مرد و زن از دیدگاه روان شناسی اسلامی      
یک جلسه

33.  خستگی پذیری روانی                                                          
یک جلسه

34.  بررسی علمی بودن روان شناسی اسلامی                                 یک جلسه

35.  بررسی روان شناسی اسلامی به عنوان مکتب
روان شناسی معیار و هماهنگ کننده                                              یک جلسه

37.36. معرفی 40 اصل برای پیش گیری از اختلالات

روانی-اجتماعی و دست یابی به رشد و سعادت                                 دو جلسه

38. روش تدوین روان شناسی اسلامی                                              یک جلسه

39-نتایج روان شناسی اسلامی

 

حضور در تمام کارگاه‌ها به منظور تداوم همکاری ضروری است.
برنامه زیر در هر کارگاه ملحوظ خواهد شد:

1. ارائه اطلاعات اساسی به صورت سخنرانی                 (50 دقیقه)

2. پرسش و پاسخ و اظهار نظر                                      (40 دقیقه)

3. تنفس                                                                     (20 دقیقه)

4. بحث گروهی                                                               (60 دقیقه)

5. بحث و نتیجه گیری نهایی- بررسی یافته‌های جدید در کارگاه  (50 دقیقه)

در صورتی که امکان برگزاری دو کارگاه در روز(صبح و عصر) باشد برای برگزاری کارگاه های فوق،4 هفته(ترجیها ماهی یک بار) وقت لازم است.

برای ارائه کارگاه‌های فوق در شرایط اید‌ه‌آل 4 هفته وقت لازم است و می‌توان
آن‌ها را به طور  ناپیوسته نیز ارائه کرد.

دکتر سید ابوالقاسم حسینی

استاد روان ‌پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

تلفن همراه 09151145836

شعار بهداشت روانی

بهداشت روانی برای همه
همه برای بهداشت روانی

زبان های دیگر

انسان باید بر اساس ضوابط الهی قضاوت کند.

"و من لم یحکم بما أنزل الله فاُولئک هم الکافرون: و آن ها که به احکامی که خدا نازل کرده حکم نمی کنند، کافرند.    (قرآن مجید، ترجمه فارسی حضرت آیة الله ناصر مکارم شیرازی، مائده:44)

تعامل با کاربران

نقطه نظرات و پيشنهادات خود را براي ما ارسال كنيد.
بازدید کننده ارجمند، با سلام و تشكر از انتخاب سايت ما، توجه داشته باشيد كه ارايه نقطه نظرهاي شما براي ما بسيار ارزنده است. بسيار خوشحال خواهيم شد كه اظهار نظرها را هر چند مخالف ديدگاههاي ما باشند، دريافت كنيم. زير بنا به رهنمود امام صادق(ع) بهترين دوستان من كساني هستند، كه عيبهايم را برايم هديه آورند. ما از طريق پست الكترونيك آماده دريافت اظهار نظرهاي شما مي باشيم.
Go to top